BİLDİRİ ÖZETİ


Abstract Button
Bildiri Son Gönderim Tarihi: 17 Nisan 2022

Sempozyumda sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.

Yazım Kuralları

 1. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 2. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 3. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 4. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 5. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 6. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 7. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelime geçmemelidir.
 8. Metin tek paragraf olmalıdır. 3 adet resim/ 3 adet tablo eklenebilir.
 9. Yazılabilecek maksimum yazar sayısı 12'dir.
 10. Bildiri sahibi altı çizili olarak belirtilmelidir, belirtilmeyen bildirilerde 1.inci sırada yer alan isim bildiri sahibi olarak değerlendirilecektir.
 11. Bildiriler yazarların ad ve soyadlarını içermelidir.

Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin sempozyum kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Posterler
Posterler 70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalıdır. Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde düzenlenmelidir. Posterler; poster sahipleri tarafından, 26 Mayıs 2022 saat: 13:00’de asılacaktır ve 29 Mayıs 2022 12:30’da poster sahibi tarafından kaldırılacaktır.

Belirtilen saat sonrası kaldırılmayan posterler toplanacaktır. Bu işlem esnasında kaybolan veya hasara uğrayacak posterlerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Posterler yerlerine yapışkan hamur aracılığı ile tutturulacak bunun dışında herhangi bir malzeme kullanılmasına izin verilmeyecektir. Poster yapıştırma konusunda poster sahiplerine yardımcı olunacaktır.

Poster bildiri sahibi altı çizili olarak belirtilmelidir, belirtilmeyen posterlerde 1.inci sırada yer alan isim bildiri sahibi olarak değerlendirilecektir.