BİLİMSEL PROGRAM


Pdf program için tıklayınız. Bildiri kitabı için tıklayınız.

14:00-15:00 AÇILIŞ
AÇILIŞ KONFERANSI
15:00-16:00 LİTERATÜRDEN SEÇMELER
Oturum Başkanları: M. Salih Gürel, Demet Çiçek
Sunucular: Eda Öksüm Solak, Gökhan Şahin, Ragıp Ertaş, Sezgi Sarıkaya Solak
16:00-16:30 KAHVE ARASI
16:30-17:30 GENÇ DERMATOLOGLAR PANELİ
Oturum Başkanları: Mehmet Melikoğlu, Dilek Özkaya
Psoriasis tetikleyicileri Burcu Beksaç
Dermatolog gözüyle psoriatik artrit; nasıl tanı koyalım? Ayşe Öktem
Psoriasis ve kaşıntı Ayda Acar
Akılcı ilaç kullanımı Ayşegül Satılmış Kaya
17:30-18:45 PANEL 1: SAYILARLA PSORİASİS
Oturum Başkanı: Kamer Gündüz
Son epidemiyolojik veriler Andaç Salman
Psoriasis ve alt gruplarında skorlama ve yaşam kalite ölçekleri Melih Akyol
Rehberlerde yenilikler Savaş Yaylı
Psoriatik inflamasyonda depresyonun patogenezi İlknur Kıvanç Altunay

SALON 1
08:30-09:45 PANEL 2: İMMÜNOPATOGENEZDE YENİLİKLER
Oturum Başkanları: Nilgün Atakan, Ertan Yılmaz
İnflamazomlar ve kutanöz inflamasyon Esra Adışen
Psoriasis ve antimikrobiyal peptidler Seçil Vural
Psoriasis ve konnektif doku hastalıkları arasında ilişki Başak Yalçın
Psoriasis, klasiğe karşı paradoksikal Sibel Doğan
09:50-10:35 Uydu Sempozyum-1
Sertolizumab Pegol: Psoriasis Tedavisinde Benzersiz Bir Anti-TNF Molekülü 1-6
Moderatör: Mehmet Ali Gürer
09:50   Açılış ve Farmakovijilans sunum
09:55   Psoriasis immunolojisinde TNF’nin yeri ve Sertolizumab Pegol’ün Moleküler Özellikleri
Konuşmacı: Rafet Koca
10:10   Olgularla Psoriasis Tedavisinde Sertolizumab Pegol
Konuşmacı: Murat Borlu
10:25 Soru & Cevap
Dermatoloji asistanı ve uzmanı hekimler

1. CIMZIA® KÜB
2. Weir N, Athwal D, Brown D, et al. Therapy. 2006;3(4):535-545.
3. Tracey D, Klareskog L, Sasso EH, Salfeld JG, Tak PP. Pharmacol Ther. 2008;117(2):244-279.
4. Porter C, Armstrong-Fisher S, Kopotsha T, et al. J Reprod Immunol. 2016;116:7-12.
5. Nesbitt A, Fossati G, Bergin M, et al. Inflamm Bowel Dis. 2007;13(11):1323-1332.
6. Pasut G. BioDrugs. 2014;28 (suppl 1):S15-S23.
10:35-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:45 KONFERANS 1: ATOPİK DERMATİT
Oturum Başkanları: Yalçın Tüzün, Serap Utaş
Konuşmacı: Andreas Wollenberg
11:50-12:35 Uydu Sempozyum-2
Secukinumab ile Psoriatik Hastalığa Küresel Bakış
Moderatörler: Mehmet Ali Gürer, Emel Bülbül Başkan
Konuşmacı: Ulrich Mrowietz, Emel Bülbül Başkan
12:35-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-14:45 Uydu Sempozyum-3
Psoriasis Tedavisinde Yükselen Yeni Hedefler : SKYRIZI ve Sürdürülebilir, Tam İyileşme Moderatör: Nahide Onsun
Konuşmacılar: Emel Bülbül Başkan, Esra Adışen
  
14:45-15:30 KONFERANS 2: VITILIGO FROM PIPETTE TO CLINIC AND THERAPY
Oturum Başkanları: Hamdi Memişoğlu, Nilgün Solak
Konuşmacı: Torello Lotti
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-16:45 ZOR OLGULAR
Oturum Başkanları: Ediz Dalkılıç, Arzu Kılıç
Sunucu: Begüm Güneş
17:00-18:00 YUVARLAK MASA-OLGU SUNUMLARI
(detaylar yan sayfada yer almaktadır)   
SALON 2
08:30-10:00 SERBEST BİLDİRİLER-1
Oturum Başkanları: Ahmet Metin, Ali Karakuzu
08:30-08:39 SS-01 COVID-19 pandemi sürecinde Psoriasis hastalarında tedaviye devamlılık, COVİD geçirme oranları ve şiddetinin değerlendirilmesi Ömer Mert
08:39-08:48 SS-02 Hidradenitis süpürativa'da inflamatuar yeni belirteçlerin değerlendirilmesi Berkay Temel
08:48-08:57 SS-03 COVID-19 pandemisi sırasında biyolojik ajan tedavileri kesintiye uğrayan psoriasis hastalarının klinik seyri Filiz Topaloğlu Demir
08:57-09:06 SS-04 Kronik Spontan Ürtikeri Ve Psoriasisi Olan Bir Hastanın Tedavisinde Omalizumab Ve Sekukinumab Kombinasyonu Özge Sevil Karstarlı Bakay
09:06-09:15 SS-05 Pediatrik psöriazisde biyolojik ajan kullanım deneyimi: Vaka serisi Devrim Deniz Kuşçu
09:15-09:24 SS-06 Psoriatik deri fenotipine androjen/östrojen ve kortizol/kortizon dengesizliği yanı sıra artan DNA hasar yanıtı eşlik eder Şeyma Başar Kılıç
09:24-09:33 SS-07 Eritrodermi Tanılı Hastaların Etyolojik, Klinik ve Demografik Özelliklerinin Retrospektif Analizi Selma Yastı
09:33-10:00   Tartışma  

SALON 1
08:30-09:45 PANEL 3: PSORİASİSE EŞLİK EDENLER
Oturum Başkanları: Şebnem Özkan, Akın Aktaş
Komorbiditelerde yeni ne var? Deniz Aksu Arıca
Psoriasis ve kanser ilişkisinde son görüşler Selda Pelin Kartal
Covid-19 pandemisinin psoriasise etkileri Filiz Topaloğlu Demir
Beslenme - inflamasyon - mikrobiyom ve psoriasis Tarkan Karakan
09:50-10:35 Uydu Sempozyum-4
Gerçek Yaşam Deneyimleri Işığında Copellor ile Psoriasiste Tam İyileşme ve Sürdürülebilir Etkililik
Moderatörler:
İlgen Ertam Sağduyu, Serhat İnalöz
Konuşmacı: Emel Bülbül Başkan, Christopher Schuster
10:35-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:45 KONFERANS 3: HİDRADENİTİS SÜPPÜRATİVA
Oturum Başkanları: Hayriye Sarıcaoğlu, İdil Ünal
Konuşmacı: Errol Prens
11:50-12:35 Uydu Sempozyum-5
Psoriasisde Farklı Hasta Grupları, Tremfya ile Yüksek Tedavi Yanıtları
Panelistler:
Sibel Alper, Serhat İnalöz, Pelin Kartal
Konuşmacı: Filiz Topaloğlu Demir, Meltem Türkmen, Arzu Kılıç
12:35-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-14:45 Uydu Sempozyum-6
Secukinumab ile Psoriasis ve Psoriatik Artritte Dual ve Sürdürülebilir Etkinlik
Moderatörler: Nihal Kundakçı, Esra Adışen
Konuşmacı: Aslı Hapa, Yavuz Pehlivan
14:45-15:30 KONFERANS 4: PÜSTÜLER PSORİASİS
Oturum Başkanları: Server Serdaroğlu, Serap Öztürkcan
Konuşmacı: Emel Bülbül Başkan
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-16:45 ZOR OLGULAR
Oturum Başkanları: Bilal Doğan, Murat Kıyıcı
Sunucu: Özge Zorlu
17:00-18:00 YUVARLAK MASA-TEDAVİ ATÖLYELERİ
(detaylar yan sayfada yer almaktadır)   
SALON 2
08:30-10:00 SERBEST BİLDİRİLER-2
Oturum Başkanları: Sedat Özçelik, Ali Haydar Parlak
08:30-08:39 SS-08 Akut jeneralize püstüler psoriasis ve akut jeneralize ekzantematöz püstülozis ayrıcı tanısında dermoskopinin rolü Ece Gökyayla
08:39-08:48 SS-09 Psoriasis vulgarisli hastalarda ustekinumab ve sekukinumab tedavilerinin serum kolesterol düzeylerine etkisi Kübra Pınar Hararcı Yıldırım
08:48-08:57 SS-10 Sekukinumab Kullanan Psöriazis Hastalarında Tedavinin İnflamatuar Belirteçlere ve Hastalık Şiddetine Olan Etkileri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Mine Müjde Kuş
08:57-09:06 SS-11 Psoriasis Hastalarında Biyolojik Tedavilerin Kardiyovasküler ve Metabolik Parametreler Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi: 12 Aylık İzlem Burcu Aydemir
09:06-09:15 SS-12 Hidradenitis Süpürativa Tedavisinde İntralezyonel Kriyoterapi Cansu Doğan Dalkıran
09:15-09:24 SS-13 Psoriasis vulgarisli hastalarda serum trimetilamin N-oksit düzeyleri ile kardiyovasküler risk arasındaki ilişkinin değerledirilmesi Oğulcan İbiş
09:24-09:33 SS-14 Psoriasis Vulgaris Tedavisinde Secukinumab Merkez Deneyimi Neslihan Demirel Öğüt
09:33-09:42 SS-15 Piyoderma gangrenozum tanılı 30 hastanın retrospektif analizi: Tek merkez deneyimi Elif Afacan Yıldırım
09:42-10:00   Tartışma

08:30-09:45 PANEL 4: BİYOLOJİKLERE AÇILAN PENCERE
Oturum Başkanları: Neslihan Şendur, Günseli Öztürk
Hangi biyolojiği seçelim? Müge Güler Özden
Biyolojik kullanımında varyasyonlar Levent Çınar
Biyolojik tedavide İmmünogenesite. Eski ve yeni moleküller Rafet Koca
Biyolojik kullanımında özel durumlar. Gebelik, yaşlı, çocuk Hilal Kaya Erdoğan
09:45-10:30 KONFERANS 5: ALOPESİ AREATA
Oturum Başkanları: Sevgi Bahadır, Ayça Cordan Yazıcı
Etyopatogenezde kesişmeler Nilgün Şentürk
Tedavide kesişmeler Güneş Gür
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:00 PSORİASİSTE YENİ NE VAR?
Oturum Başkanları: Rebiay Kıran, Burhan Aksakal
Patogenez Murat Borlu
Tedavi Çiğdem Asena Doğramacı
Teletıp Emel Erdal Çalıkoğlu
12:00-12:15 KAPANIŞ
  POSTER BİLDİRİ LİSTESİ
PS-01 Siklik nötropeni tanısıyla filgrastim kullanan hastada gelişen pyoderma gangrenosum Elif Çalışkan Güneş
PS-02 Eritrodermik psoriasisli bir olguda sinsi taklitçi; Akut brusella enfeksiyonu Münevver Güven
PS-03 Ustekinumab ve asitretin kombinasyonu ile başarılı bir şekilde tedavi edilen akrodermatitis kontinua Hallopeau tanılı bir olgu sunumu Sezgi Sarıkaya Solak
PS-04 Hidradenitis supuritiva hastasında adalimumab tedavisine bağlı paradoks psöriasis Elif Nur Keklikoğlu
PS-05 Fleksural tutulum yapan dermatozların dermoskopik ayırıcı tanısı: Bir invers psoriasis olgusu Beyza Türe Avcı
PS-06 Klinik olarak pitriazis rubra pilaris ile karışan eritrodermik psoriasis'in ustekinumab ile başarılı tedavisi Emine Turan
PS-07 İntravenöz immünglobulin tedavisi ile indüklenen {dishidrotik egzema} Mehmet Gülengül
PS-08 3 yaş çocukta pityriasis rubra pilaris'in adalimumab ile başarılı tedavisi Hüma Beliz Uncu
PS-09 Paradoksal psoriasis ve proksimal subungual hiperkeratoz Osmanege Atliya
PS-10 Tofacitinib ilişkili multipl seboreik keratoz Mahmut Esat Tanrıbilir
PS-11 Risankizumab ile tetiklenen fiks ilaç erüpsiyonu, olgu sunumu Mahmut Esat Tanrıbilir
PS-12 Covid-19 aşıları ile tetiklenen farklı psoriasis tipleri: İki olgu sunumu Tuğba Atcı
PS-13 Guselkumab tedavisi sonrası eritemli veziküler reaksiyon gelişen bir psöriazis olgusu İlayda Esna Güngör
PS-14 Psoriasisle karışan ya da birlikte görülen krutlu skabiyez Ayda Acar
PS-15 Yaygın yerleşimli bir rupioid psoriasis olgusu İsmail Can
PS-16 Sertolizumab tedavisine yanıt veren eritrodermik psöriazis olgusu Elif Nur Özler
PS-17 Nadir görülen bir metabolik depo hastalığı: Lipoid proteinoz olgu sunumu Beril Zahide Düzenli
PS-18 Bretiksumab vedotin kullanımı ile şiddetlenen plak tip psoriasis olgusunda otolog kemik iliği transplantasyonu sonrasında remisyonun sağlanması: Olgu sunumu Furkan Sarı
PS-19 Metotrexat tedavisinde 1 yıllık ilaçta etkinlik ve ilaçta kalım değerleri: Tek merkezli Erciyes Üniversitesi deneyimi Melisa Bakış